Amigo

Nieuws

IMPACT COVID-19 onderzoek

Impact COVID-19 op gezondheid en welzijn Deelonderzoek in AMIGO. Het doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over COVID-19 en de impact hiervan op het welzijn en de gezondheid. We willen zoveel mogelijk te weten komen over het virus en de verspreiding ervan. We willen daarom van de deelnemers graag weten op welke manieren men eventueel in aanraking is gekomen met het virus en of men ziek is geworden. We willen onderzoeken welke factoren een rol spelen bij een COVID-19 infectie en wat het effect is op symptomen en de duur van deze symptomen. En we willen weten wat de directe en indirecte gevolgen op de gezondheid zijn. Maar ook van mensen die niet ziek zijn geworden willen we graag weten of deze tijd invloed heeft op hun gezondheid en hun leefstijl. Zijn mensen anders gaan leven tijdens de Corona-pandemie, hebben mensen last van zorgen of slapen ze slechter en wat heeft dit voor invloed op hun gezondheid op de langere termijn.

Infographic IMPACT


Kenmerken van de AMIGO deelnemers

AMIGO is een onderzoek onder volwassenen. Bij aanvang van het onderzoek waren de deelnemers tussen de 31 en 65 jaar oud. Er doen ongeveer evenveel mannen (46%) als vrouwen (54%) mee. De gemiddelde leeftijd was bij aanvang 51 jaar. In de figuur is de leeftijdsverdeling voor mannen en vrouwen te zien. 


 

In vergelijking met de algemene bevolking

De AMIGO deelnemers zijn gemiddeld net iets ouder en hoger opgeleid dan de algemene bevolking en net zo gezond als de algemene bevolking (tabel 1). De deelnemers zijn een goede weerspiegeling van de algemene bevolking in Nederland. Dit is goed voor het onderzoek omdat we zo goed onze resultaten kunnen vertalen naar de algemene bevolking.

Meer hierover is te lezen in een Engelstalig wetenschappelijke artikel dat een overzicht geeft van de opzet van de studie en de kenmerken van de deelnemers:  Slottje et al. ‘The population-based Occupational and Environmental Health Prospective Cohort Study (AMIGO) in The Netherlands.’ BMJ Open 2014.


AMIGO is een landelijk onderzoek

De mensen die deelnemen aan het onderzoek wonen verspreid over Nederland. Hierdoor kunnen we deelnemers met verschillende woonomgevingen met elkaar vergelijken en bijvoorbeeld kijken naar verschillen in milieuverontreiniging en gezondheid.


Werksituatie deelnemers

Naast de woonomgeving is ook de werkomgeving een belangrijk aandachtspunt in AMIGO. In AMIGO doen mensen mee die geen baan hebben en mensen met verschillende werkervaring nu en in het verleden. In de volgende figuur staat welke (werk)situatie deelnemers het meest op zichzelf van toepassing vinden. Bij aanvang werkten de meeste deelnemers in loondienst.


Nieuwsbrieven