Amigo

Onderzoeksteam

AMIGO wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Aan AMIGO werken veel mensen mee: onderzoekers, studenten, onderzoeksassistenten, datamanagers en ICT collega’s. Op deze pagina stellen de AMIGO projectteam zich aan u voor.

Projectleiders

(Universiteit Utrecht)”]‘Sinds 2006 ben ik werkzaam bij het interfacultaire onderzoeksinstituut IRAS, onderdeel van de Universiteit Utrecht. Ook ben ik verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. In mijn werk houd ik mij voornamelijk bezig met onderzoek naar de mogelijke relatie tussen milieublootstellingen en chronische ziekten, zoals kanker en neurologische aandoeningen. Voorkomen van chronische ziekten wordt steeds belangrijker. Zeker met de huidige vergrijzing van de samenleving. AMIGO is uniek, omdat het een specifieke focus heeft op de leefomgeving. Als projectleider van AMIGO is het mijn taak om te zorgen dat we het onderzoek zo goed mogelijk uitvoeren en de resultaten duidelijk communiceren naar de samenleving.

Zorgregistratie eerste lijn (NIVEL)

Stuurgroep

(Universiteit Utrecht)”]‘Sinds 2006 ben ik werkzaam bij het interfacultaire onderzoeksinstituut IRAS, onderdeel van de Universiteit Utrecht. Ook ben ik verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. In mijn werk houd ik mij voornamelijk bezig met onderzoek naar de mogelijke relatie tussen milieublootstellingen en chronische ziekten, zoals kanker en neurologische aandoeningen. Voorkomen van chronische ziekten wordt steeds belangrijker. Zeker met de huidige vergrijzing van de samenleving. AMIGO is uniek, omdat het een specifieke focus heeft op de leefomgeving. Als projectleider van AMIGO is het mijn taak om te zorgen dat we het onderzoek zo goed mogelijk uitvoeren en de resultaten duidelijk communiceren naar de samenleving.

Zorgregistratie eerste lijn (NIVEL)

  (Universiteit Utrecht)”]‘Ik ben werkzaam als mileuepidemioloog bij het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) onderdeel van de Universiteit Utrecht sinds 2009. Ik doe onderzoek naar het effect van verschillende milieublootstellingen op de menselijke gezondheid. Mijn primaire focus ligt bij het onderzoeken van de effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden, afkomstig van apparaten zoals mobiele telefoons en zendmasten, bestrijdingsmiddelen en geluid. Ik ben erg blij om lid te zijn van de AMIGO stuurgroep; een unieke studie waar veel open en relevante vragen mee kunnen worden onderzocht.’

Wetenschappelijk onderzoekers

_DSC2463‘Ik ben gefascineerd hoe onze omgeving, verschillende levensstijlen en het gebruik van chemicaliën onze gezondheid beïnvloeden. Na mijn studie biomedische gezondheidswetenschappen aan Queen’s University in Canada, ben ik in 2006 naar Nederland gekomen om mileuepidemiologie (MSc, PhD) te studeren aan de Universiteit Utrecht. Het AMIGO project biedt een buitengewone kans om een breed scala aan factoren die mogelijk van invloed zijn op onze gezondheid en ons welzijn te kunnen bestuderen. Ik ben enthousiast om bij te kunnen dragen aan deze grote en unieke studie.’

‘Sinds augustus 2012 ben ik onderzoeker op het AMIGO project. De komende 4 jaar doe ik onderzoek naar het effect van de leefomgeving op gezondheidsklachten. Begin 2012 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Leiden, waar ik psychologie heb gestudeerd. Ik heb veel interesse in het gedrag van mensen. Wie voelt zich gezond en gelukkig? Wie niet en hoe komt dat? Daarnaast ben ik geïnteresseerd in het ontwikkelen van methoden om dit op de beste manier te meten. Dit jaar ben ik vooral bezig met het voorbereiden van gegevensverzameling. Denk aan het ontwikkelen van de vervolgvragenlijst en een nieuwsbrief, het versturen van uitnodigingsbrieven en het beantwoorden van vragen van deelnemers. Bij het maken van de vragenlijst komt veel denkwerk over de achterliggende theorie kijken. “Welke vraag wil ik precies beantwoorden?” En vervolgens: “Welke vragen moeten we dan stellen in de vragenlijst?” De komende 3 jaar zal ik meer bezig zijn met de resultaten van mijn deel van het onderzoek: het analyseren van gegevens en het publiceren van de resultaten.’
‘In mei 2014 ben ik begonnen als onderzoeker op het AMIGO project. Na mijn studies sociale geografie (Universiteit Utrecht) en gezondheidswetenschappen (Vrije Universiteit Amsterdam) wilde ik graag verder met het onderzoek naar milieu en gezondheid. Het milieu is naast arbeid één van de focuspunten in het AMIGO project en ik ben daarom heel enthousiast om betrokken te zijn bij dit grote project onder 15.000 deelnemers in heel Nederland. De komende 4 jaar zal ik bezig zijn met mijn promotieonderzoek dat gericht is op het onderzoeken van de relatie tussen mobiele communicatiemiddelen en mogelijke gezondheidseffecten. Een actueel onderwerp aangezien bijna iedereen tegenwoordig een mobiele telefoon of tablet heeft. Naast het analyseren van de data en schrijven van wetenschappelijke artikelen zal ik ook meehelpen met de ontwikkeling van de vragenlijst, nieuwsbrief en dataverzameling in de komende jaren.’
‘In January 2020 I started my research into the AMIGO project. I am a statistician by training, I obtained a Bachelor in Statistics at the University of Rome “La Sapienza” in 2013 and a Master in Biostatistics at the University of Bologna in 2018. In 2020 I was offered a position as PhD student at Utrecht University and for the upcoming 4 years I will be conducting research in environmental epidemiology, investigating the possible health effects associated with the exposure to radiofrequency electromagnetic fields, particularly from the use of wireless devices (such as smartphones, tablets, and laptops) and 5G technology. I will conduct my analyses on thousands of participants living in the Netherlands, trying to answer important questions such as: ‘Is there any possible link between the amount of time spent making or receiving calls and the occurrence of headache in the general population?’, or, ‘How does the perception of exposure to radiofrequency electromagnetic fields change over time in the population and what are the factors associated with this change?’. As part of my position I will be also involved in developing new questionnaires for the AMIGO participants taking into account new technologies and the change in the use of telecommunication devices over time. ’

Ondersteuning

iras-eef-vanotterloo‘Voor het AMIGO project heb ik de online vragenlijsten ontwikkeld. In 2002 ben ik voor het IRAS gaan werken en heb ik me kunnen toeleggen op het ontwikkelen van kleine toepassingen voor het internet, zoals vragenlijsten. Vragenlijsten die door hun omvang en variatie allemaal maatwerk zijn. Vanaf 2011, toen AMIGO van start ging, tot aan vandaag. Er zijn een heleboel apparaten bijgekomen waarmee mensen tegenwoordig het Wereld Wijde Web op gaan. Apparaten en programma’s die steeds meer kunnen. Het in gebruik zijn van veel oudere software en hardware vormt daarbij een natuurlijke rem in deze voortdenderende ontwikkeling. Het valt daarom niet altijd mee om ervoor te zorgen dat een dergelijk complexe vragenlijst onder alle omstandigheden werkt. Door opgedane ervaring en verbeterde middelen zijn de vragenlijsten in de afgelopen jaren verder geprofessionaliseerd. Een inspanning die gelukkig veel oplevert en waarbij gegevens sneller ter beschikking komen voor de onderzoekers. Het is echt een beloning als je achter de schermen kunt volgen hoe duizenden vragenlijsten worden ingevuld. Antwoorden die straks een bijdrage kunnen leveren in de achterliggende vraagstukken over ziekte en gezondheid.’

Voormalige leden van de stuurgroep

‘Als epidemioloog ben ik gespecialiseerd in de milieugezondheidskunde. Een fascinerend en maatschappelijk relevant onderwerp. Ik kijk graag in de breedte. Naar zowel de lichamelijke als de psychosociale gezondheid. Ook interessant vind ik de invloeden van de dagelijkse leefomgeving en wat er gebeurt na incidenten. Na mijn studie biomedische gezondheidswetenschappen ben ik in 2006 gepromoveerd op de gezondheidseffecten van de Bijlmerramp onder hulpverleners. Daarna ben ik verdergegaan met onderzoek naar milieu en gezondheid. Als projectcoördinator van AMIGO heb ik contact met zowel deelnemers als collega’s. Een groot deel zet zich achter de schermen in voor AMIGO bij de Universiteit Utrecht en het NIVEL.’
‘Tot 2000 was ik als universitair hoofddocent werkzaam bij de afdeling huisartsgeneeskunde van het AMC. Daar ben ik betrokken geraakt bij onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid van rampen en ernstige incidenten. Vanaf 2000 werk ik als programmaleider Rampen & Milieu bij het NIVEL in Utrecht. Ik coördineerde wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van de Bijlmerramp, de Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand. Recent ook het schietincident in Alphen aan den Rijn. Naast rampen houd ik me vooral bezig met onderzoek naar de gezondheidseffecten van milieublootstellingen. Samen met onderzoeksinstituut IRAS onderzochten wij onlangs de mogelijke gezondheidsproblemen van megastallen in de leefomgeving. Bij mijn onderzoek maak ik altijd gebruik van gegevens uit huisartspraktijken, waarbij ik evenveel interesse heb in ziektes als in symptomen en klachten.’
‘Alle problemen waarmee mensen naar hun huisarts gaan. Daarmee houd ik me als programmaleider huisartsenzorg vooral bezig. Hoe vaak komen mensen bij hun huisarts? Welke klachten hebben ze en wat doet de huisarts eraan? Ik ben betrokken bij onderzoek naar preventie. Dus hoe kunnen we klachten en ziekten voorkomen? Ook houd ik me bezig met de klachten en ziekten van mensen met meerdere chronische aandoeningen. Binnen AMIGO ben ik benieuwd naar de rol van de leefomgeving op het ontstaan van klachten en ziekten waarmee mensen naar de huisarts gaan. Als projectleider van AMIGO wil ik ervoor zorgen dat zo’n groot landelijk onderzoek (met ongeveer 15.000 deelnemers) duidelijke informatie en kennis gaat opleveren. Ik kijk uit naar de tijd dat we de eerste resultaten zullen hebben.’
‘Sinds 1990 werk ik aan onderzoek op het gebied van milieu, arbeid en gezondheid. Na omzwervingen via de Landbouwuniversiteit Wageningen, TNO en een Spaans onderzoeksinstituut werk ik sinds 2013 bij het NIVEL. Ik ben geïnteresseerd in hoe onze gezondheid wordt beïnvloed door onze woon- en werkomgeving. Door de jaren heen heb ik gemerkt dat dit thema dicht bij de mensen staat. AMIGO is een uniek onderzoeksproject in Nederland waar verschillende aspecten van zowel leefomgeving als gezondheid, ziekte en huisartsenbezoek bij elkaar komen. Ik hoop dat we hier veel van kunnen leren zodat in de toekomst bepaalde aandoeningen kunnen worden voorkomen.’