Amigo

Onderzoeksteam

AMIGO wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Aan AMIGO werken veel mensen mee: onderzoekers, studenten, onderzoeksassistenten, datamanagers en ICT collega’s. Op deze pagina stellen de AMIGO projectteam zich aan u voor.

Projectleiders

‘Sinds 2006 ben ik werkzaam bij het interfacultaire onderzoeksinstituut IRAS, onderdeel van de Universiteit Utrecht. Ook ben ik verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. In mijn werk houd ik mij voornamelijk bezig met onderzoek naar de mogelijke relatie tussen milieublootstellingen en chronische ziekten, zoals kanker en neurologische aandoeningen. Voorkomen van chronische ziekten wordt steeds belangrijker. Zeker met de huidige vergrijzing van de samenleving. AMIGO is uniek, omdat het een specifieke focus heeft op de leefomgeving. Als projectleider van AMIGO is het mijn taak om te zorgen dat we het onderzoek zo goed mogelijk uitvoeren en de resultaten duidelijk communiceren naar de samenleving.

Zorgregistratie eerste lijn (NIVEL)

Stuurgroep

‘Sinds 2006 ben ik werkzaam bij het interfacultaire onderzoeksinstituut IRAS, onderdeel van de Universiteit Utrecht. Ook ben ik verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. In mijn werk houd ik mij voornamelijk bezig met onderzoek naar de mogelijke relatie tussen milieublootstellingen en chronische ziekten, zoals kanker en neurologische aandoeningen. Voorkomen van chronische ziekten wordt steeds belangrijker. Zeker met de huidige vergrijzing van de samenleving. AMIGO is uniek, omdat het een specifieke focus heeft op de leefomgeving. Als projectleider van AMIGO is het mijn taak om te zorgen dat we het onderzoek zo goed mogelijk uitvoeren en de resultaten duidelijk communiceren naar de samenleving.

Zorgregistratie eerste lijn (NIVEL)

‘Ik ben werkzaam als mileuepidemioloog bij het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) onderdeel van de Universiteit Utrecht sinds 2009. Ik doe onderzoek naar het effect van verschillende milieublootstellingen op de menselijke gezondheid. Mijn primaire focus ligt bij het onderzoeken van de effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden, afkomstig van apparaten zoals mobiele telefoons en zendmasten, bestrijdingsmiddelen en geluid. Ik ben erg blij om lid te zijn van de AMIGO stuurgroep; een unieke studie waar veel open en relevante vragen mee kunnen worden onderzocht.’

Wetenschappelijk onderzoekers

‘In January 2020 I started my research into the AMIGO project. I am a trained statistician (BSc in Statistics from the University of Rome “La Sapienza” (2013) and a MSc in Biostatistics from the University of Bologna (2018)). In 2020 I was offered a position as PhD student at Utrecht University to conduct research in environmental epidemiology and applied statistics, investigating the possible health effects associated with the exposure to radiofrequency electromagnetic fields, particularly from the use of wireless devices, including 5G technology. I will perform the analyses on thousands of participants living in the Netherlands, trying to answer important questions such as: ‘Is there any possible link between the amount of time spent making or receiving calls and the occurrence of headache in the general population?’, or, ‘How does the perception of exposure to radiofrequency electromagnetic fields change over time in the population and what are the factors associated with this change?’. As part of my position, I will be also involved in developing new questionnaires for the AMIGO participants taking into account new technologies and the change in the use of telecommunication devices over time. ’

Ondersteuning

Data managers at the Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS)

Voormalige leden van de stuurgroep

‘Als epidemioloog ben ik gespecialiseerd in de milieugezondheidskunde. Een fascinerend en maatschappelijk relevant onderwerp. Ik kijk graag in de breedte. Naar zowel de lichamelijke als de psychosociale gezondheid. Ook interessant vind ik de invloeden van de dagelijkse leefomgeving en wat er gebeurt na incidenten. Na mijn studie biomedische gezondheidswetenschappen ben ik in 2006 gepromoveerd op de gezondheidseffecten van de Bijlmerramp onder hulpverleners. Daarna ben ik verdergegaan met onderzoek naar milieu en gezondheid. Als projectcoördinator van AMIGO heb ik contact met zowel deelnemers als collega’s. Een groot deel zet zich achter de schermen in voor AMIGO bij de Universiteit Utrecht en het NIVEL.’
‘Tot 2000 was ik als universitair hoofddocent werkzaam bij de afdeling huisartsgeneeskunde van het AMC. Daar ben ik betrokken geraakt bij onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid van rampen en ernstige incidenten. Vanaf 2000 werk ik als programmaleider Rampen & Milieu bij het NIVEL in Utrecht. Ik coördineerde wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van de Bijlmerramp, de Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand. Recent ook het schietincident in Alphen aan den Rijn. Naast rampen houd ik me vooral bezig met onderzoek naar de gezondheidseffecten van milieublootstellingen. Samen met onderzoeksinstituut IRAS onderzochten wij onlangs de mogelijke gezondheidsproblemen van megastallen in de leefomgeving. Bij mijn onderzoek maak ik altijd gebruik van gegevens uit huisartspraktijken, waarbij ik evenveel interesse heb in ziektes als in symptomen en klachten.’
‘Alle problemen waarmee mensen naar hun huisarts gaan. Daarmee houd ik me als programmaleider huisartsenzorg vooral bezig. Hoe vaak komen mensen bij hun huisarts? Welke klachten hebben ze en wat doet de huisarts eraan? Ik ben betrokken bij onderzoek naar preventie. Dus hoe kunnen we klachten en ziekten voorkomen? Ook houd ik me bezig met de klachten en ziekten van mensen met meerdere chronische aandoeningen. Binnen AMIGO ben ik benieuwd naar de rol van de leefomgeving op het ontstaan van klachten en ziekten waarmee mensen naar de huisarts gaan. Als projectleider van AMIGO wil ik ervoor zorgen dat zo’n groot landelijk onderzoek (met ongeveer 15.000 deelnemers) duidelijke informatie en kennis gaat opleveren. Ik kijk uit naar de tijd dat we de eerste resultaten zullen hebben.’
‘Sinds 1990 werk ik aan onderzoek op het gebied van milieu, arbeid en gezondheid. Na omzwervingen via de Landbouwuniversiteit Wageningen, TNO en een Spaans onderzoeksinstituut werk ik sinds 2013 bij het NIVEL. Ik ben geïnteresseerd in hoe onze gezondheid wordt beïnvloed door onze woon- en werkomgeving. Door de jaren heen heb ik gemerkt dat dit thema dicht bij de mensen staat. AMIGO is een uniek onderzoeksproject in Nederland waar verschillende aspecten van zowel leefomgeving als gezondheid, ziekte en huisartsenbezoek bij elkaar komen. Ik hoop dat we hier veel van kunnen leren zodat in de toekomst bepaalde aandoeningen kunnen worden voorkomen.’