Amigo

Over amigo

AMIGO: Het Arbeid, Milieu en Gezondheid Onderzoek

In AMIGO onderzoeken we oorzaken van gezondheidsproblemen. Het gaat vooral om de mogelijke invloed van de dagelijkse leefomgeving. Zowel thuis als tijdens het werk. We kijken bij wie – op de lange termijn – ziekten en gezondheidsproblemen vaker, of minder vaak, voorkomen. Wat is het effect van luchtverontreiniging of openbaar groen in de woonomgeving? Wat doen chemische stoffen op het werk met je gezondheid? Of het gebruik van bepaalde apparaten, zoals moderne (draadloze) communicatiemiddelen? We onderzoeken gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn en slaapproblemen. Maar ook het ontstaan van ziekten, zoals luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten, dementie en kanker.

Wie zijn uitgenodigd?

AMIGO is een landelijk onderzoek onder volwassenen. Wij hebben huisartsen in heel Nederland bereid gevonden om het onderzoek te ondersteunen. Zij hebben in 2011 en 2012 een groep volwassenen uit hun praktijk uitgenodigd voor deelname aan AMIGO. In totaal doen bijna 15.000 volwassenen mee. Iedereen telt mee: Of men nu gezond of ziek is (geweest), op het platteland of in de stad woont, wel of geen baan heeft.