Amigo

Het vervolgonderzoek

AMIGO: Het Arbeid, Milieu en Gezondheid Vervolgonderzoek
AMIGO is het Arbeid, Milieu en Gezondheid Onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Het AMIGO cohort draagt bij aan een belangrijk inzicht over de effecten van de leefomgeving op de gezondheid. Hiermee willen we een gezonde leefomgeving bevorderen.

We willen u nu graag uitnodigen voor een vervolgonderzoek. Het doel van dit AMIGO vervolgonderzoek is om meer te weten te komen over of er veranderingen zijn in uw gezondheid, leefstijl, werk en leefomgeving. Of die veranderingen er nu wel zijn of niet. Ook vragen we deze keer naar nieuwe factoren, zoals uw gebruik van nieuwe communicatiemiddelen.

We hebben een elektronische vragenlijst gemaakt en willen u vragen om deze in te vullen. Deze vragenlijst kan worden ingevuld op bijvoorbeeld een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon. Het gaat hierbij om een eenmalige vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 45 minuten. Meedoen is vrijwillig.

Deelname aan het onderzoek is uitsluitend bedoeld voor wetenschappelijke doeleinden. Bij het verwerken van de onderzoeksgegevens worden de huidige privacyregels nauwkeurig opgevolgd. Zie hiervoor de privacyverklaring op de website https://www.amigoproject.nl/privacyverklaring-amigo/

Hier krijgt u ook verdere uitleg over wat het onderzoek precies inhoudt. Leest u deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt ons bereiken per e-mail amigoproject@uu.nl.

Handleiding voor het invullen van de vragenlijst: klik hier

Klik op de link die u heeft ontvangen per e-mail. Als u geen e-mail maar een brief met de uitnodiging heeft ontvangen kunt u deze link vinden in de handleiding.
Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in, deze staan in de e-mail of brief die u heeft ontvangen.

Uw gebruikersnaam bestaat uit 6 cijfers. Het wachtwoord bestaat uit 10 letters en/of cijfers met een streepje in het midden.  De letters I en O komen niet voor en het maakt niet uit of u hoofdletters of kleine letters gebruikt.

Dat is inderdaad mogelijk. U kunt dan de bovenstaande instructies volgen om bij de vragenlijst te komen, of u kunt de QR code in de handleiding scannen.
Log in met de unieke gebruikersnaam en wachtwoord die u ontvangen heeft. Controleer of u geen typefout gemaakt heeft.

Let op: dat bij het kopiëren en plakken van de inloggegevens geen spaties gekopieerd worden. Het maakt niet uit of u hoofdletters of kleine letters gebruikt.
Lukt het nog steeds niet? Neem dan contact op met het onderzoeksteam via amigoproject@uu.nl

Het onderzoek leidt tot wetenschappelijke publicaties. Het duurt altijd even totdat de gegevens zijn geanalyseerd en in wetenschappelijke publicaties beschikbaar komen. Die publicaties zullen dan worden vermeld op de Amigo website.
U kunt dan gewoon stoppen met het invullen van de elektronische vragenlijst. Ook kunt u zich afmelden bij de onderzoeker door een bericht te sturen per e-mail aan amigoproject@uu.nl. Wij zullen dit verwerken in de deelnemersadministratie.