Amigo

RF-EMF en 5G

Perceptie en blootstelling aan RF-EMV en 5G-technologie en andere milieublootstellingen – Uitnodiging nieuw onderzoek RF-EMF en 5G

In dit onderzoek willen we meer te weten komen over de mogelijke effecten van blootstelling aan RF-EMV op de gezondheid in de Nederlandse bevolking.

Momenteel onderzoeken wij binnen AMIGO de effecten van de leefomgeving op gezondheidsklachten en welbevinden. In 2013 en/of 2014 hebben we met name gekeken naar hoe blootstelling aan RF-EMF van zendmasten samenhangt met ervaren blootstelling en gezondheidsklachten in de algemene bevolking. U heeft daarvoor een vragenlijst ingevuld.

Graag nodigen wij u ook nu uit voor een vragenlijst, die vergelijkbaar is met die van toen.

Met uw antwoorden op deze vragenlijst kunnen wij het beloop over de tijd van ervaren blootstelling onderzoeken: krijgen mensen met meer blootstelling bijvoorbeeld vaker of andere gezondheidsklachten? Hoe is dat nu na een aantal jaren? Welke factoren zijn van belang en is er verband met 5G-technologie?

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, willen we u vragen om eenmalig een elektronische vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Meedoen is vrijwillig.

Deelname aan het onderzoek is uitsluitend bedoeld voor wetenschappelijke doeleinden. Bij het verwerken van de onderzoeksgegevens worden de huidige privacyregels nauwkeurig opgevolgd. Zie hiervoor de privacyverklaring op de website https://www.amigoproject.nl/privacyverklaring-amigo/

Hier krijgt u ook verdere uitleg over wat het onderzoek precies inhoudt. Leest u deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt ons bereiken per e-mail amigoproject@uu.nl

Handleiding voor het invullen van de vragenlijst: klik hier

Klik op de link die u heeft ontvangen per e-mail. Als u geen e-mail maar een brief met de uitnodiging heeft ontvangen kunt u deze link vinden in de handleiding.
Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in, deze staan in de e-mail of brief die u heeft ontvangen. Uw gebruikersnaam bestaat uit 7 cijfers. Het wachtwoord bestaat uit 10 letters en/of cijfers met een streepje in het midden.  De letters I en O komen niet voor en het maakt niet uit of u hoofdletters of kleine letters gebruikt.
Dat is inderdaad mogelijk. U kunt dan de bovenstaande instructies volgen om bij de vragenlijst te komen, of u kunt de QR code in the handleiding scannen.
Log in met de unieke gebruikersnaam en wachtwoord die u ontvangen heeft. Controleer of u geen typefout gemaakt heeft. Let op: dat bij het kopiëren en plakken van de inloggegevens geen spaties gekopieerd worden. Het maakt niet uit of u hoofdletters of kleine letters gebruikt. Lukt het nog steeds niet? Neem dan contact op met het onderzoeksteam via amigoproject@uu.nl
Het onderzoek leidt tot wetenschappelijke publicaties. Het duurt altijd even totdat de gegevens zijn geanalyseerd en in wetenschappelijke publicaties beschikbaar komen. Die publicaties zullen dan worden vermeld op de Amigo website.
U kunt dan gewoon stoppen met het invullen van de elektronische vragenlijst. Ook kunt u zich afmelden bij de onderzoeker door een bericht te sturen per e-mail aan amigoproject@uu.nl. Wij zullen dit verwerken in de deelnemersadministratie.