Amigo

Reageren is belangrijk

Waardevolle resultaten. Voor uw generatie. En de volgende.

Aan het onderzoek doen 15.000 mensen mee. Om betrouwbare conclusies te kunnen trekken, is het belangrijk dat zoveel mogelijk deelnemers reageren. Wanneer mensen tussentijds afhaken, worden de onderzoeksresultaten minder betrouwbaar. Wij hopen daarom dat u blijft meedoen. Samen kunnen we een gezonde leefomgeving bevorderen. Voor nu en toekomstige generaties.

Wat onderzoekt AMIGO?

  • Hoe arbeid de kans op gezondheidsklachten en ziekten beïnvloedt. Denk aan beroepsmatige blootstelling aan chemische stoffen of bepaalde elektrische apparaten. Ook kijken we naar werkdruk of langdurige werkloosheid in relatie tot uw gezondheid.
  • Hoe het milieu de kans op gezondheidsklachten en ziekten beïnvloedt. Denk aan blootstellingen in de woonomgeving, zoals milieuverontreiniging door verkeer, industrie, landbouw of het gebruik van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen.
  • Hoe kunnen we een gezonde leefomgeving bevorderen?